Services BG

image1

Self-employed

  

Счетоводство на самонаети(self-employed)

 • Изготвяне на документи, необходими за живот и работа на българи във Великобритания
 • Подготовка на документи за Национален осигурителен номер – NIN
 • Писмо от счетоводител 
 • Регистрация на самонаето лице /Self Employed/ – UTR
 • Отваряне на банкова сметка- лична /personal bank account/
 • Отваряне на банкова сметка- бизнес /business bank account/
 • Годишно счетоводно приключване на Self Employed /Tax return

image2

Limited company


Счетоводство на  Лимитид Компания /LTD/

 • Регистрация на Лимитид Компания /LTD/
 • Годишно счетоводно обслужване на Лимитeд компания 
 • Предлагаме месечен абонамент за счетоводни услуги на Лимитид Компании
 • Месечно осчетоводяване на фактури 
 • Месечно/седмично изчисляване на заплати, удръжки,ДДС и данъци
 •  Месечно подаване на необходимата информация към HM Revenue & Customs
 • Изготвяне на годишни счетоводни отчети
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация (Corporation tax return)

image3

Административни услуги


Административни услуги/помощ при попълване и изпращане на документите

 • Подаване на декларации за помощи

 1. -child benefits;
 2. -universal credit;
 3. -jobseeker’s allowance;
 4. -Disability Living Allowance /Personal Independence Payment for disabled people. (You can only apply for DLA if you’re under 16. You can apply for:-PIP if you’re aged 16 or over and have not reached State Pension age.PIP/Attendance Allowance if you’re State Pension age or older and do not get DLA)

 • Апликация за Постоянно жителство във Великобритания- / Settle Status /
 • Aпликация за Натурализация и Британски Паспорт – /Naturalization and British passport/
 • Документи за легално пребитаване в UK
 • Имиграционни услуги 
 • Подготвяне на документи за пенсиониране
 • Обжалване на глоби
 • Апостил
 • Административни услуги
 • Преводи